Xizmatlar

Имеющийся опыт, высокая квалификация экспертов и индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют IBAC качественно решать самые незаурядные задачи в области финансов и инвестиций, стратегического и управленческого консультирования, юридического и аудиторского сопровождения. 


Консалтинговая группа IBAC предоставляет следующие основные виды консалтинговых услуг:

Auditorlik xizmatlari

Auditorlik xizmatlari

 • Majburiy auditorlik tekshiruvi
 • Tashabbus tarzidagi auditorlik tekshiruvi
 • MHXS ga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar auditorlik tekshiruvi
 • BHMS ga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar auditorlik tekshiruvi
 • Maxsus masala yuzasidan auditorlik tekshiruvi
Buxgalteriya xizmatlari

Buxgalteriya xizmatlari

 • Buxgalteriya hisobi bo'yicha maslahat berish
 • Buxgalteriya hisobini yuritish
 • Buxgalteriya hisobini qayta tiklash
 • Buxgalteriya hisobini optimallashtirish
 • Soliq auditi
 • Soliq va statistika hisobotlarini tayyorlash va taqdim etish
 • Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash
 • Hisob siyosatini ishlab chiqish
 • Moliyaviy hisobotlarni BHMSdan MHXSga transformatsiya qilish
 • MHXS asosida hisob yuritish bo`yicha maslahat
 • Buxgalteriya hisobi xizmati va ichki audit tizimining samaradorligini tahlil qilish
Soliq va yuridik maslahat xizmatlari

Soliq va yuridik maslahat xizmatlari

 • Soliq bo'yicha maslahat berish
 • QQS ni qaytarish
 • Soliq auditi
 • Xalqaro soliqqa tortish va soliqlarning ikki yoqlama qo'llash masalalari
 • Optimal soliqqa tortish tizimini tashkil etish
 • Soliq hisobotlarini tayyorlash va taqdim etish
 • Soliq hisobi siyosatini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish
 • Soliq tizimi va soliq havfini tahlil qilish
 • Soliq tizimini optimallashtirish
 • Transfert narxni belgilash
 • Huquqiy ekspertiza
 • O`zbekistonda biznes ochish>
Autsorsing xizmatlari

Autsorsing xizmatlari

 • Buxgalteriya xizmatlari autsorsingi
 • HR autsorsing
 • Elektron hujjat aylanishi
 • Ish haqini hisoblash
 • Virtual yordamchi xizmatlari
Konsalting xizmatlari

Konsalting xizmatlari

 • Moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tahlil qilish
 • Moliyaviy modellashtirish
 • Moliya va kapital jalb qilish
 • Biznes-reja ishlab chiqish
 • Biznes va aktivlar qiymati tahlili
 • Birlamchi aksiyalar savdosiga (IPO) chiqish
 • Boshqaruv maslahatlari
 • Birlashish va qo`shib olish (M&A)
 • MHXS bo'yicha maslahat xizmatlari
 • Biznes jarayonlarni avtomatlashtirish
 • HR konsalting
O`qitish xizmatlari

O`qitish xizmatlari

 • Korporativ kurslar
 • Sertifikat dasturlari
 • Seminarlar va treninglar

Обратная связь